Akce

Tenisový klub Sokol Horní Počernice, p. s.,
Praha 9, Horní Počernice, Otovická 2865/109, 193 00
 
P O Z V Á N K A
 
na Členskou schůzi TK Sokol Horní Počernice, p.s.,
která se koná ve středu 21. listopadu 2018 od 18:00 hod. v Club Cafe Tenis.
 
1.  Zahájení
2.  Zpráva o činnosti a hospodaření TK v roce 2017
3.  Rozpočet TK na rok 2018
4.  Volba místopředsedy
5.  Závěr
 
Srdečně zveme všechny členy Tenisového klubu i naše hosty.
 
 
Ing. Jiří Trávníček, v.r.
předseda TK Sokol Horní Počernice
4. listopadu 2018