Klubová historie

První tenisový kurt byl v areálu sokolského cvičiště otevřen v roce 1929. Později byl postaven objekt šaten a obydlí pro správce. Původní objekt byl několikrát přestavován a rozšiřován až do podoby v roce 2000; postupně také byly dostavěny další tři kurty včetně oplocení.

V červnu roku 2010 stavební firma, která prováděla investiční práce na inženýrských sítích v sousedství areálu, zavinila výbuch s následným požárem, který zcela zničil objekt klubovny i část tenisových kurtů.

Již na podzim roku 2011 byla zahájena podle projektu ing. arch. J. Dandy výstavba nové klubovny s kompletním zázemím. Zároveň začala rekonstrukce tenisových kurtů s jejich rozšířením na pět. Kvalita tenisových kurtů v areálu je garantována tím, že práce provedla osvědčená firma SIBERA SYSTÉM, s.r.o.

K realizaci celé akce přispělo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy částkou jeden milion kč, Hlavní město Praha  částkou 800 000 Kč a nadace  ČEZ částkou 500 000 Kč. Zbývající zdroje byly získány veřejnou sbírkou, příspěvky členů Tenisového oddílu a dalšími vlastními prostředky. Celkové náklady rekonstrukce tenisového areálu doposud činí 5,9 mil. kč.

Během zimní sezony je od konce roku 2013 k dispozici hala se třemi antukovými dvorci.